Památky

Polsko, památky UNESCO - detailní informace - GEOPS-CK

Proč navštívit Athény: poznejte slávu starověku v 21. století

Akropolis: Posvátný athénský pahorek Akropolí, na které stojí nejdokonalejší starověký chrám, kde se nachází nejposvátnější místo Athén, se sluší při povídání o Athénách začít. Obracely se k ní prosby a modlitby místních a obdivné pohledy všech návštěvníků. Antičtí Řekové byli precizní perfekcionisté a výsledek jejich snahy o detailní dokonalost můžete spatřit v podobě chrámu bohyně Athény – Parthenonu. Všechny vzdálenosti, výšky, šířky, hloubky a počty mají svůj význam a striktní řád.  Kromě Parthenonu zde naleznete také technicky velmi náročnou stavbu Propylají – vstupní brány na pahorek. Místo, kde proběhl mytologický souboj Athény s Poseidonem o patronát nad městem. V neposlední řadě se vám z Akropole otevře úžasný výhled na celé město i na Egejské moře s přístavem Pireus. Věděli jste, že starověké chrámy byly původně pestrobarevně vyzdobeny?/https://www.radynacestu.cz/recko/atheny/?a_box=rjd584yr

Nefalšovaná kolébka demokracie

Prvotní pokus o demokracii neboli vládu lidu, vzešel již na počátku 6. století př. n. l. od athénského státníka Solóna. Zatím se samozřejmě nedá hovořit o demokracii v dnešním slova smyslu, ale jednalo se o ten příslovečný nejdůležitější první krok. Na konci 4. století př. n. l. dovedl athénskou demokracii k vrcholu státník Periklés, kdy se na správě státu mohli podílet všichni plnoprávní občané mužského pohlaví. Centrem veřejných setkávání, obchodů, politických debat, veřejné správy a kultů byla starověká agora rozprostírající se pod Akropolí. Dodnes zde rozeznáte zbytky radnice, budov veřejných úřadů, nákupních pasáží, ale také řečnického koutku, jednoho z nejdůležitějších symbolů athénské demokracie. Speciální prostranství umožňovalo všem plnoprávným občanům svobodně projevit své názory a myšlenky. Věděli jste, že na řecké agoře se pravděpodobně nacházely nejstarší veřejné záchodky na světě? Podrobnosti na: /

https://www.radynacestu.cz/recko/atheny/?a_box=rjd584yr

web o evropských památkách v online

Translate »